Prosjektleder

Jeg har en videreutdanning i Kulturledelse fra HiOA (2013). Dette er en videreutdanning for kandidater med utøvende bakgrunn, og har fagene:

  • Organisering og ledelse av kunst og kultur
  • Innføring i økonomi
  • Prosjektledelse
  • Markedsføring og entreprenørskap
  • Kommunikasjon og medier
  • Ledelse

Disse kunnskapene er spesialisert mot kunst- og kulturfeltet, og noe som jeg selv har benyttet i de fleste profesjonelle situasjoner.

Jeg tar på meg oppdrag som prosjektleder for dette feltet.

ERFARING:

Kaleidoskop (høst 2015)

Et kulturprosjekt av, for og med ungdom i alderen 13 – 19 år. Oppdragsgiver var Oslo Kommune, bydel Sagene i samarbeid med Samspill International Music Network.  Kjernemålgruppe for prosjektet var beboere i kommunale gårder i bydelen, samt andre. Finansiering var fra BUFdir og Oslo Kommune.

Prosjektet resulterte i en konsert hvor man presenterte unge musikktalenter fra bydelen på en større scene.

Mine oppgaver var å strukturere, planlegge, koordinere, gjennomføre og rapportere om prosjektet. I tillegg jobbet jeg med rekruttering av deltakere, instruksjon og innøving av disse, oppfølging på det sosiale plan, samt var kapellmester og musiker på øvelser og konsert.

https://www.facebook.com/kaleidoskopsagene/?fref=ts

Prosjektet er godt dokumentert med AV, dokumentasjon og annet. Arbeidsprøver kan presenteres.